ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – Káli Vendégház

 1. Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szállásadó és a Vendég között online szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza. Az ÁSZF a szerződés részét képezi.

 

A Káli Vendégház szálláshelyre (a továbbiakban: Szálláshely) több közvetítő oldalon is lehet szobát foglalni, valamint a Szállásadó által üzemeltetett www.kalivendeghaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) is lehetőség van erre. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő foglalások folyamatára, valamint – a foglalás helyétől függetlenül – minden Vendégre vonatkozik.

 

A Weboldalon történő foglalással, továbbá a Szolgáltatás igénybevételével a Vendégek elfogadják a jelen ÁSZF-et, valamint a mellékletet képező házirendet is.

 

 1. Fogalmak:

Szállásadó: a Káli Vendégház tulajdonosa és üzemeltetője: Dr. Sövényházi és Társa Bt. (székhely: 8281, Szentbékkálla Toldi utca 5. cégjegyzékszám: 19-06-507778, adószám: 23640810-2-19, képviseli: Dr. Sövényházi Ilona ügyvezető, elérhetőségek:
–    Weboldal: www.kalivendeghaz.hu
–    Telefonszám: Dr. Sövényházi Ilona üzletvezető +3630/463 7250
–    E-mail cím: info@ kalivendeghaz.hu
–    Postai elérhetőség: 8281, Szentbékkálla Toldi utca 5
Szolgáltatás: Káli Vendégház 8281, Szentbékkálla Toldi utca 5, szálláshelyen történő szálláshely szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.

Vendég: a Szolgáltatást igénybe vevő személy.

Felhasználó: a Weboldal látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

Szálláshely: Káli Vendégház 8281, Szentbékkálla Toldi utca 5.

Tárhelyszolgáltató: Aki a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet biztosítja
Tárhelyszolgáltató: Név / cégnév: Chrome-Soft Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.
Adószám: 13306612-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-507691

Tel.: +36 1 225-8494
E-mail: info@chrome.hu
Web: https://chrome.hu
III. Szolgáltatások köre és jellege

A Szállásadó a Weboldalon keresztül egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Szálláshelyre foglalható szállás.

A Szállásadó a Szálláshelyen 2 db egyágyas és 3 db kétágyas és 1 db háromágya szobával várja a Vendégeket.

A szobák felszereltsége és további részletes információk, valamint a használattal kapcsolatos előírások a Házirendben találhatóak, amely jelen ÁSZF mellékletét képezi.

 1. Foglalás menete, a szerződés létrejötte – a FOGLALÁS gomb aktiválása után

A Weboldalon vagy telefonos tájékozódás után minden esetben írásos foglalási megrendelőt kell küldeni az info@kalivendeghaz.hu e-mail címre. A foglaláshoz a Felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét és az érkezés dátumát, valamint a távozás időpontját és a foglalásban részt vevő személyek számát és 18 év alatti személy esetén a gyermek életkorát. A kiválasztott szoba és az érkezési, távozási időpont megadását követően küldhető el a foglalás. Továbbiakban a Szálláshely írásos válasz levélben visszaigazolja a foglalást és rögzíti a foglalási feltételeket. Ekkor még módosíthatók az adatok, javíthatók az esetleges adatbeviteli hibák. A Szállásadó nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, helyességéért, valódiságáért.

A Foglalás feltételeinek elfogadása esetén ezt minden esetben válaszlevéllel írásban kell elküldeni az info@kalivendeghaz.hu e-mail címre.

A foglalás elküldésével jön létre a szerződés, amely nyelve magyar és írásba foglaltnak minősül. A foglalás elküldését követően a Vendég a megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap, amelyhez mellékletként elküldésre kerül jelen ÁSZF, a Házirend és az Adatkezelési tájékoztató is.

A Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a Szolgáltatás teljes ellenértékét a Szállásadó részére megfizetni, a Szállásadó pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

 1. Fizetés

A Szolgáltatásért a foglalás véglegesítésekor feltüntetett ellenértékét kell kifizetni, amelyet az alábbi módokon és határidőben tehet meg a Vendég:
Előleg
–    Az írásban létrejött szállásfoglalási szerződés után az előleget (amely a teljes foglalás díjának 50 %-a) az érkezést megelőzően kell teljesíteni.
A foglalás visszaigazolása mindaddig ajánlatnak minősül, amíg a foglaláshoz szükséges előleg számlánkra meg nem érkezik.
Előleg utalása az érkezés előtti legkésőbb 45. napig érkezzen meg. Amennyiben az előleg a fenti napig nem érkezik meg, úgy a foglalás törlődik a rendszerből
–    Abban az esetben, amikor a foglalás és az érkezés napja között kevesebb, mint 21 nap van, akkor az előleget a foglalást követően haladéktalanul ki kell egyenlíteni, legkésőbb 1 munkanapon belül be kell érkeznie, ellenkező esetben a foglalás törlődik.
–    Az előleg fizethető átutalással, vagy Szép kártyás előleg utalással.
Fennmaradó összeg
–    A fennmaradó összeg az érkezéskor a helyszínen fizethető készpénzzel, bankkártyával vagy Szép kártyával.

A feltüntetett ellenérték összege tartalmaz minden adót, kivéve az idegenforgalmi adót, amelyet a Vendég ezen felül a Szálláshelyre érkezéskor köteles megfizetni.

 

 1. Elállás, távolmaradás, felmondás

A Vendéget a szoba elfoglalásáig elállási jog, ezt követően felmondási jog illeti meg. A Vendég távolmaradását elállási joga gyakorlásának kell tekinteni, az elállás időpontja a várt érkezésének időpontja.
– Amennyiben az elállás a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 30. nap előtt történik a lemondás még díjmentes, tehát a már megfizetett összeg 100 %-a visszajár.
– Amennyiben ezt követően (tehát a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 15.-29. napok között történik az elállás, vagy felmondás, akkor az előleg 50%-a Szállásadót illeti.
– Amennyiben ezt követően (tehát a foglalás szerinti érkezési napot megelőző 14.- 1 napok között történik az elállás, vagy felmondás, akkor az előleg teljes összege a Szállásadót illeti.
– Az érkezéskor kifizetett teljes szállásdíjból visszatérítés nem jár.
Az elállást, felmondást (tehát a foglalás lemondását) kizárólag írásos formában fogadja el a Szállásadó, azzal, hogy írásos formának minősül az emailben történő közlés is.

VII. Szolgáltatás igénybevétele

Az igénybevétellel kapcsolatos tudnivalókat a jelen ÁSZF mellékletét képező Házirend tartalmazza.
A Szállásadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
•    a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve egyéb helyiségeket,
•    a Vendég a Szálláshely rendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
•    a Vendég a Szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
A Vendég a Szolgáltatást a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
VIII. Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

A Szállásadóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely esetleges panaszt írásban a Szállásadó fenti címeire, szóban személyesen vagy a fenti telefonszámon keresztül jelentheti be a panaszt tevő. A szóban közölt panaszról a Szállásadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszt a Szállásadó haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és ennek tárgyában hozott döntésről, valamint esetleges intézkedésekről ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a panaszbejelentőt.

A Vendég továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online vitarendezéssel is élhet és benyújthatja panaszát az https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase linken keresztül. Az online vitarendezési platformról bővebben a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks honlapon olvashat.
A Szállásadó a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltető Testületekkel kapcsolatos információk és a Békéltető Testületek elérhetőségei a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhetők el.

 1. Záró rendelkezések

Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és aszerint értelmezendők. A jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.

 

 

Házirend

Kedves Vendégünk!

Szeretettel köszöntünk a Káli Vendégház panzióban! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el házirendünket, ugyanis foglaláskor a házirendünk automatikusan elfogadásra kerül.

 1.  Szobája az érkezés napján 15 órától az elutazás napján 10 óráig áll kedves vendégeink rendelkezésére. Az ettől eltérő időpontokat külön egyeztetjük. Szabad kapacitás esetén lehetőség van korai érkezésre vagy késői távozásra, melynek díját a Szálláshellyel egyeztetve kell megfizetni. Amennyiben korai érkezést vagy kései távozást fontolgat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot legalább az érkezés előtt 48 órával.
 2.  Szeretnénk megkérni kedves vendégeinket, hogy amennyiben megoldható, úgy az érkezés napja előtt küldjék el adataikat a bejelentkezéshez a gördülékenyebb adminisztráció érdekében.
 3. A számla rendezése a bejelentkezést követően az érkezés napján történik. Az előlegen kívül fennmaradó összeget átutalással és Szép kártyával is lehetséges kiegyenlíteni.
 4. Biztonság: Szeretnénk megkérni kedves vendégeinket, hogy a szobák, ablakok, a bejárati ajtók és a kapu zárására különösen ügyeljenek. A panzió területén és a kertben hagyott értékeikért felelősséget nem vállalunk!
  A szobákban légkondicionáló berendezés működik. Kérjük, hogy ezért használatuk közben az ajtókat és ablakokat tartják csukva. A légkondicionáló / fűtés használata főszezonban előzetes, írásos egyeztetés alapján, külön díjazással alkalmazható.
 5. Az érkezéskor átadott panzió kulcsokért, távirányítókért 5.000 Ft kauciót számolunk fel, amit távozáskor a kulcsok átadásakor visszaadunk.
 6. Parkolás a terasz alatti parkolóban lehetséges 4 személyautó számára, illetve a Toldi utca felső végén lévő közterületen. A gépjárműért, illetve a benne elhelyezett tárgyakért a panziónk nem vállal felelősséget. A kapun belül és a kertbe kérjük ne álljanak be autóval!
 7. Étkezés:  A konyha használata önellátó módon történik. Mosogatógép, mikrohullámú sütő, vízforraló, pirító rendelkezésre áll. Kérjük az étkezés befejezése után kulturált állapotban hagyják az étkezőt és a kerthelyiséget. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy szobáinkban tilos étkezni!
  A szemetet a kapu mellett lévő kukában kérjük elhelyezni. Szükség esetén nagyméretű szemetes-zsákot biztosítunk. Távozás előtt az edényeket szíveskedjenek tisztán a mosogatónál, vagy a helyükre visszarakva hagyni. Kérjük, hogy a hűtőben vagy máshol ételmaradékot ne hagyjanak.A kerti grillsütő használata után takarítási díjként a távozáskor 1.000 Ft díjat számolunk fel.
 8.  Dohányzás: az épületben tilos a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet az udvaron. Továbbá nyílt láng használata, gyertya és füstölő gyújtása sem megengedett a szobákban és a jóga teremben tűzvédelmi okok miatt.
 9. Szeretnénk tájékoztatni vendégeinket, hogy károkozás esetén a vendégház, a kert, a teljes berendezés és minden eszköz nem rendeltetés szerinti használatáért és távozáskor a Szálláshely tulajdonát képező tárgyak meglétéért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
 10.  A panzió egész területén lehetőség van a vezeték nélküli internet csatlakozásra (WiFi), ennek belépési adatait érkezéskor a Szálláshely a rendelkezésükre bocsájtja.
 11.  Háziállat: Vendégeink zavartalan pihenése érdekében háziállat nem hozható be!
 12.  A szobaár magában foglalja a kültéri medence használatát.
  A medence használata gyerekek számára kizárólag szülői felügyelet mellett lehetséges. Minden olyan szabály és előírás itt is követendő, mint az uszodákban és a strandokon, különös tekintettel a higiéniai követelményekre.
  Kérjük, a szolgáltatás használata során vegye figyelembe a következő szabályokat:
  a.    alkohol és drog befolyása alatt tilos használni a medencét!
  b.    a medencét megfelelő öltözékben használja!
  c.    a medencében / jacuzziban étkezni szigorúan tilos!
  d.    törékeny tárgyat (pohár, üveg) vagy bármely más balesetet, sérülést előidézhető dolgot bevinni tilos!
  e.    egészségügyi állapotuk tudatában, saját felelősségükre használhatják szolgáltatásainkat.
 13. A szauna használata külön megbeszélés és díjfizetés ellenében történik. A szaunát kizárólag saját felelősségre használhatják a vendégek a szauna kifüggesztett Házirendjét betartva.
 14. Környezeti kultúra: Szeretnénk, ha vendégeink maximálisan ki tudnának kapcsolódni ittlétük alatt, így kérjük tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Kérjük, hogy reggel 7 óra előtt és este 10 után a kertben, medence körül, és a teraszon ne hangoskodjanak a szomszédok nyugalma érdekében. Társasági együttlét céljára este 10 után a kertben lévő nyári tető alatti kiülő rész szolgál.
 15. A tűzgyújtás a kijelölt helyen lehetséges. Tűzifát, bográcsot, bogrács állványt, kisbaltát, tűzgyújtó eszközöket biztosítunk.

A Házirendet elfogadom.

Köszönjük együttműködésüket és kellemes kikapcsolódást kívánunk!